Evenemang

Östergötlands Veteranträff

Boxholm
Uppvisning av Veteranfordon typ lastbilar bussar av olika fabrikat byggnationer. Fordonen står uppställda från och med kl.09,00. En körrunda med början kl 10,00 mot Tranås och åter Boxholm ca: 13,00, där åter fordonen står uppställda vid startplatsen till kl.17,00.
Det är klubbens årliga evenemang som startades år 2010

Prisinformation

Fritt