Evenemang

Naturpasset

Boxholm
Årets kartor för Naturpasset är belägna söder och öster om tätorten
Den ena av kartorna är i skala 1:5000 i stadsterräng. På den finns kontrollerna 1-14.
Övriga kontroller, alltså 15-40, är på en karta i skala 1:7500 och i skogsterrängen öster om Boxholms tätort.
Tjugofem kontroller måste du besöka för att få deltaga i utlottning av priser.
I terrängen är kontrollerna försedda med en liten tygskärm 15 x 15 centimeter, samt en stämpel och med stämpeln stämplar du det bifogade startkortet.
Kontrollskärmarna hänger uppe under tiden 1 maj - 25 september.
Startkortet lämnas stämplat där Naturpasset har köpts. Senast den 1 oktober ska startkortet vara inlämnat.
Kontaktpersoner är Håkan Tengvall, telefon 076 107 05 95 eller Per-Åke Tengvall 070 253 87 22
Priser kommer att lottas ut bland deltagarna med godkända inlämnade startkort.

Prisinformation

75 kronor.