Evenemang

Preppa din hem- och hushållsberedskap

Boxholm
Vi utgår från behoven av information, vatten, mat, värme, hygien, belysning och sömn och visar på olika lösningar som kan användas både i förebyggande syfte och under pågående kris. Teori och praktik varvas så du får tillfälle att pröva på det du lärt dig under realistiska men lugna förhållanden.

Innehåll:
• Samhällets krisberedskap
• Egen Risk- och sårbarhetsanalys
• Information vid kriser
• Vatten (Behov, nödvatten, vattenrening, förvaring)
• Mat (Behov, matlagning, utrustning, förvaring, några vilda växter som mat)
• Värme (Behov, metoder, utrustning)
• Sömn (Behov, möjligheter)
• Hygien (Toalett, tvätt, husapotek, förbandslåda)
• Belysning (Olika lösningar)
• Hur och var kan man bygga ett skyddat utrymme


Boende
I utbildningssyfte blir tillvaron under kursen enkel. Sover gör du i eget medtaget tält eller tillsammans med andra kursdeltagare på golvet i en gemensam lokal eller i skydd som vi bygger utom- eller inomhus. Varmvatten, tvättmöjligheter och vattentoaletter finns men vi kommer också att erbjuda andra alternativ.

Mat
Måltiderna ingår i kursavgiften och tillagas gemensamt i grupper och på olika frilufts- eller campingkök som finns på kursplatsen. Detta för att ge träning och kunskap om olika köks för- och nackdelar. Matsedeln är enkel och bygger på sådant som är lämplig mat i krislägen.

Kursledning
Jan Alsander, tidigare utbildningschef under många år i Civilförsvarsförbundet. Överlevnadsinstruktör med stor erfarenhet av utbildningar inom krisberedskap, civilt försvar och överlevnad.

Harry Sepp, tidigare utbildningskonsulent under många år i Civilförsvarsförbundet. Överlevnadsinstruktör med mycket stor erfarenhet av överlevnads- och krisberedskapskurser.

Daniel Alsander, narkossjuksköterska och officer med mångårig erfarenhet av akutsjukvård (ambulanssjukvård och operation) och civil - militär krisberedskap. Daniel har arbetat vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MS


Prisinformation

2800 kronor inklusive mat och boende. Anmälan senast 1 juni till e-post: boxving@gmail.com. Efter anmälan skickas ett kursbrev med detaljerad information om kursen och uppgift om hur och när kursavgiften ska betalas. Frågor besvaras av Jan Alsander 070-5642679