Evenemang

Miquel Angel Gonzales Jara

Vadstena

Miquel föddes i Santiago Chile 1959.
Kom till Växjö 1982.
Har varit skådespelare och scenograf i en egen grupp som han bildade i Chile 1970.
Lämnade gruppen 1995 och flyttade till Barcelona för att studera bild och fotografi.
Tillbaka i Sverige igen så har han jobbat inom skola,fritids och förskola.
Är utbildad förskollärare och jobbar på förskolan Omma i Vadstena.