Evenemang

Stödfika för livskämpar

Vätternkyrkan i Vadstena, Vadstena

STÖDFIKA FÖR LIVSKÄMPAR
Kämpar du med nedstämdhet, depression, ensamhet, oro, ångest eller självmordstankar?
Står du bredvid någon som kämpar?
Har du blivit lämnad kvar efter att du förlorat någon i självmord?
Välkommen på stödfika.
Vi träffas en gång i veckan som en förlängning av den suicidpreventiva Ljusmanifestationen och delandet där.
Vi möts i gemenskap där vi hjälper varandra att våga vara sårbara och möter varandra med kärlekens blick.
Vi sätter ord på svårare tankar och känslor för att minska tabu och stigma och därmed minska lidandet.
Vi pratar om hur vi mår, om vad som är mest smärtsamt just nu och försöker hitta verktyg och strategier att hantera livssmärtan för att hitta mod och hopp och må lite bättre och orka vidare.
Vi bildar ett bärarlag där vi turas om att bära varandras bördor som bröder och systrar.
Alla deltagare betraktas som en resurs.
Ledare är diakon emeritus Bo Aronsson och kamratstödjare Elisabet Haglund med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
Det är en öppen grupp och man deltar efter förmåga och tid.
Alla är välkomna!
Anmäl dig till:
diakon emeritus Bo Aronsson, 0736–20 78 92
kamratstödjare Elisabet Haglund, 073-219 14 07

Prisinformation

Det kostar inget